Age of Wushu Wiki
Advertisement
Task giver Task name XP Rep Money Items
Chamberlain Gather Green Stones to Fix the Wall 1 10 65w None
Chamberlain Send Messages 1 10 65w None
Xue Fugui Send Messages 1 10 65w None
Grandma Zheng Help Deliver 1 10 65w None
Xu Yili Send Messages 1 10 65w None
Su Mei Gather Flower 1 10 65w None
Liu Su’An Kill Spiders 2 10 156w 5 Hemostasis Herb
Wu Rifei Get Rid of Disturbances 2 10 156w None
Yang Liu Eliminate the Villains 2 10 156w None
Lu Mingtie Cut Trees to Strengthen the Windows 1 10 65w None
Zhang Yuanchi Kill Villain to Get Grass --- --- --- ---
Wang Yanchui Fix Lattice --- --- --- ---
Zhou Yi Protect Escort --- --- --- ---
Dongfang Yuan Kill Snake --- --- --- ---
Xiao Zhouhu Teach the Army a Lesson --- --- --- ---
Advertisement