Age of Wushu Wiki
Advertisement

Description[]

Greater Yin Spleen Foot Meridian

Belongs to Tangmen. Leader of the three Yin channels of food. This merdian can increase Energy.

Accupoints[]

  • Yinbai
  • Taibai
  • Gongsun
  • Shangqiu
  • Diji
  • Xuehai
  • Fushe
  • Fujie
  • Xiongxiang
  • Dabao

Ranks[]

 
Rank External Skill Critical Rate Evasion Dexterity Defense for Yang Damage HP Energy Node
1 3 9 1 13 80 18 0
2 3 9 1 13 86 19 0
3 4 10 1 15 92 20 0
4 4 10 1 15 98 22 0
5 4 11 2 17 104 23 0
6 4 11 2 17 110 24 0
7 5 12 2 19 116 26 0
8 5 13 2 19 120 27 0
9 5 14 2 20 128 28 0
29 10 26 4 40 249 55
36 11 30 5 45 291 65 External Critical Damage +3%
72 20 53 8 80 509 113 External Skill Critical Damage(%): +5
108 29 76 11 114 727 162 External Skill Critical Damage(%):

+7

144 37 99 15 149 944 210 External Skill Critical Damage(%):

+10

180 46 122 18 183 1162 258 External Skill Critical Damage(%):

+14

216 55 146 22 218 1380 307 External Skill Critical Damage(%):

+14

Advertisement